Uğural Alüminyum | Bronz Kimyasal ve Fiziksel Özellik

 

Kimyasal ve Fiziksel Özellik

Özgül Ağırlığı
8,90 kg / dm3
Erime Sıcaklığı
1020 – 1045 ?C
Isı İletkenliği
162 kcal / Sa / Cm / ?C
Genleşme Katsayısı
18,36 ( 20 – 200 ?C ) x ( 10 – 6 )
Isınma Isısı
0,09 kcal / kg / ?C ( 20 ?C )
Elektrik İletkenliği
101 ( 20 ?C tavlı ) ( % ACS )
Öz Direnç
3,92 µ / Ω / cm
Akma Dayanıklılığı
Çekme Dayanıklılığı
Kesme Dayanıklılığı
Tavlanmış
Sert
Tavlanmış
Sert
Tavlanmış
Sert
705 kg / cm3
3795 kg / cm3
2600 kg / cm3
4290 kg / cm3
1970 kg / cm3
2670 kg / cm3
Lütfen Tabloyu Kaydırınız.