Uğural Alüminyum | Isıl İşlem Sembolleri

"O" – çok yumuşak (tamamıyla tavlanmış)

"T" – ısıl işlem görmüş (yaşlandırma sertleşmesi uygulanmış)

"H" – deformasyon ile sertleştirilmiş (ısıl işlem göremeyen malzemeler)

T1 : direkt şekil verilmiş ve doğal yaşlanmış

T2 : tavlanmış

T3 : çözeltiye alınıp, soğuk işlem görmüş

T4 : çözeltiye alınıp, doğal yaşlandırılmış

T5 : direkt şekil verilmiş ve suni yaşlanmış

T6 : çözeltiye alınıp, suni yaşlandırılmış

T7 : çözeltiye alınıp, stabilize edilmiş

T8 : çözeltiye alınıp, soğuk deforme edilmiş ve suni yaşlandırılmış

T9 : çözeltiye alınıp, suni yaşlandırılmış ve soğuk deforme edilmiş

T10 : şekil verilmiş, suni yaşlandırılmış ve soğuk deforme edilmiş

H1: sadece soğuk deformasyon

H11: 1/8 sert (def.sertleştirilmiş)

H111 : düşük seviyede gerilimle sertleştirilmiş

H112 : kontrolsüz gerilimle sertleştirilmiş

H12 : ¼ sert (def.sertleştirilmiş)

H14 : ½ sert (def.sertleştirilmiş)

H16 : ¾ sert (def.sertleştirilmiş)

H18 : tam sert (def.sertleştirilmiş)

H19 : ekstra sertlik (def.sertleştirilmiş)

H2 : soğuk deformasyon + tavlama

H21 : 1/8 sert

H22 : ¼ sert

H24 : ½ sert

H26 : ¾ sert

H28 : tam sert

H29 : ekstra sert

H3: soğuk deformasyon + stabilize

H32 : ¼ sert ve stabil halde

H34 : ½ sert ve stabil halde

H36 : ¾ sert ve stabil halde

H38 : tam sert ve stabil halde

H39 : ekstra sert ve stabil halde

H4 : soğuk deformasyon+pişirme

H42 : ¼ sertlikte

H44 : ½ sertlikte

H46 : ¾ sertlikte

H48 : tam sert

H49 : ekstra sertlik

T42   ) T4 ve T6 ısıl işleminden sonra mekanik özelliklerde yorulma veya korozyon

T62   )  direncinde değişiklik olması halinde yapılan termik işlemdir.

T351)

T651)  yaşlandırmadan önce ilave kontrollü germe yaparak gerilimi rahatlatılmış.

T851)

T41 : T4 den daha az gerilimli

T411 : Aynı, havada soğutulmuş

T51 : T5’ e ilave olarak germe

T52 : basma ile gerilimi azaltma

T53 : T varyasyonu (örn: daha iyi şekil verme için)

T54 : Çekme ve germe ile gerilim azaltma

T61)

T611)   T6’dan daha az artık gerilim

T615)

T63 :  T6’dan daha düşük çekme mukavemetli fakat  çatlak korozyonuna karşı daha iyi dirençli

T651 : T6’a ilave olarak kontrollü germe ve kademeli yaşlandırma

T652 : T6’a ilave olarak kontrolü basma ve kademeli yaşlan